خواص مواد معدنی

Feed Link JS News

جيوه ، سيماب

به دو طريقه بدست می آورند يا راسا از منبع بدست می آيد .يا اينكه...

خواص موادمعدنی فلوئور(فلوراید)منابع وکمبودوتوصیه ها

فلوئور(فلوراید)یکی دیگرازموادمعدنی لازم وضروری دربدن است...

خواص موادمعدنی آهک(کربنات کلسیم)کاربردهای درمانی

آهک (کربنات کلسیم)یکی دیگر ازموادمعدنی مفیدوکاربردی جهت درمان...

خواص موادمعدنی فسفرمنابع کمبودوتوصیه ها

فسفریکی دیگرازموادمعدنی مفیدوضروری دربدن می باشدفسفرنقش بسزایی...

خواص موادمعدنی سلنیوم منابع کمبودوتوصیه ها

سلنیوم یک دیگرازموادمعدنی موردنیازبدن می باشدسلنیوم به بدن کمک...

خواص مواد معدنی پتاسیم منابع وتوصیه هاو کمبودآن

پتاسیم یکی ازموادمعدنی موردنیازبدن است.این ماده ی معدنی موجب...

خواص موادمعدنی آهن منابع کمبودوتوصیه ها

آهن یکی ازمهمترین واساسی ترین عناصرضروری دربدن انسان می...

خواص موادمعدنی سدیم(نمک)منابع وکمبودوتوصیه ها

سدیم (نمک)یکی دیگرازموادمعدنی مفیدولازم دربدن است سدیم برای جذب...

خواص موادمعدنی روی(زینک)منابع کمبودوتوصیه ها

روی (زینک)یکی دیگرازموادمعدنی لازم وضروری دربدن است روی ازعناصری...

خواص مواد معدنی کلسیم خواص و منابع وتوصیه ها و کمبود آن

کلسیم یکی از مواد معدنی بسیارمفید در بدن است کلسیم...

خواص موادمعدنی یدنقش وکمبودآن دربدن وتوصیه ها

یدیکی دیگرازموادمعدنی بسیارمهم وضروری دربدن انسان است وکمبود آن...

خواص موادمعدنی آب وکمبودآن دربدن

آب ازمهمترین وحیاتی ترین موادمعدنی دربدن انسان است اگرآب...

خواص موادمعدنی گوگردخواص وعوارض کمبود

گوگرد یکی دیگرازموادمعدنی مفیددربدن می باشدگوگردموجب بهبودحمل...

خواص موادمعدنی کلر

کلر یکی ازموادمعدنی مفیددربدن می باشدبامصرف آب یا نمک وموادغذایی...

موادمعدنی سرب وعوارض

سرب یکی ازفلزات سمی آلوده کننده ی هوااست که مقدارزیادآن به بدن...

خواص موادمعدنی منیزیم منابع وتوصیه هاوکمبودآن

منیزیم یکی دیگرازعناصرمفیددربدن می باشداین عنصربرای آرام نگه...

خواص موادمعدنی آرسنیک منابع خوراکی و عوارض و توصیه ها

آرسنیک یکی ازسمی ترین عناصربه حساب می آیداین عنصردرآب آشامیدنی...

خواص موادمعدنی منگنز و کمبود

منگنز یکی دیگرازموادمعدنی بسیارمهم وضروری دربدن می...

خواص مواد معدنی مس

مس سومین ماده ی معدنی دربدن است که برای سلامتی لازم انسان است...


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت