سنگ های درمانی

Feed Link JS News

سنگهای متولدین اسفندماه

دوازدهمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه زمستان برج فلکی: برج...

سنگهای متولدین بهمن ماه

یازدهمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه زمستان برج فلکی :برج...

سنگهای متولدین دی ماه

دهمین ماه سال خورشیدی و اولین ماه زمستان برج فلکی :برج...

سنگهای متولدین آذر ماه

نهمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه پائیز برج فلکی : برج...

سنگهای متولدین آبان ماه

هشتمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه پائیز برج فلکی :برج...

سنگهای متولدین مهر ماه

هفتمین ماه سال خورشیدی و اولین ماه پائیز برج فلکی :برج...

سنگهای متولدین مرداد ماه

پنجمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه تابستان برج فلکی : برج...

سنگهای متولدین تیرماه

چهارمین ماه سال خورشیدی و نخستین ماه تابستان برج فلکی :...

سنگهای متولدین خرداد ماه

سومین ماه سال خورشیدی و سومین و آخرین ماه فصل بهار برج...

سنگهای متولدین اردیبهشت ماه

دومین ماه سال خورشیدی و دومین ماه فصل بهار برج فلکی: برج...

سنگهای متولدین شهریور ماه

ششمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه تابستان برج فلکی : برج...

سنگهای متولدین فروردین ماه

فروردین اولین ماه سال خورشیدی و نخستین ماه فصل بهار برج...

خواص سنگ مرجان

اگر سنگ مرجان را روی شکم قرار دهید تمامی ناراحتی های معده را دور...

خواص سنگ لاجورد

مزاج این سنگ گرم و خشک می باشد ناراحتی های سینه و گلو و خلط را...

خواص سنگ گربه چشم

برای بیماری های زنانه مفید بوده و درد را درمان می کند.

خواص سنگ کهربا

سحر و جادو  نظر بد و زهر را دور کرده و ادمی را در مقابل هر شری...

خواص سنگ مراورید

مفرح و ملطف قلب و روح بوده قلب و جگر جنون بواسیر و یرقان را...

جدول بروج و انتخاب سنگ موافق

از روی جدول زیر می توانید جواهری را که موافق با برج و ستاره و...

خواص و ویژگی های درمانی حجر القمر

حفاظت کننده گیاهان و درخت می باشد و درخت را در مقابل بیماری...

خواص بی نظیر سنگ الماس

استفاده از سنگ الماس بیماری را دور و به جسم ادمی صحت کامل می...


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت