مشاور عمل فیستول

فیستول

برای درک بهتر فیستول مقعدی آشنایی با حالت طبیعی کانال مقعد لازم است. کانال مقعد در پایانی‌ ترین مسیر دستگاه گوارش در حد فاصل دو دریچه‌ی حلقه مانند عضلانی به نام دریچه‌ی داخلی و خارجی مقعد قرار گرفته است. دریچه‌ی داخلی از جنس عضلات صاف و غیر ارادی و دریچه‌ی خارجی از عضلات اسکلتی و تحت کنترل ارادی تشکیل شده است.

این دو عضله با هم می‌توانند کانال مقعد را حمایت کنند. ما بین این دو دریچه، غددی قرار گرفته است که غددی مقعدی نام دارند و ترشحات خود را به درون کانال مقعد تخلیه می‌کنند. در صورتی که خروجی یکی از این غدد مسدود شود منجر به عفونت و چرک خواهد شدرمان فیستول

در نهایت فیستول مقعدی در نتیجه این عفونت در نزدیکی مقعد و تجمع چرک در بافت نزدیک آن ایجاد می‌شود. چرک می‌تواند یک کانال کوچک در پشت سر خود بر جای بگذارد و به سطح پوست گسترش یابد. فیستول مقعد در افرادی با سابقه‌ی آبسه مقعدی که به درستی بهبود نیافته است، رخ می‌دهد. چرک و حتی ترشحات مدفوعی نیز می‌توانند از این کانال کوچک خارج و در سطح پوست رویت شوند. عفونت ناشی از آبسه می‌تواند در کل بدن نیز پخش شود.

لیزر فیستول

فیستول مقعد ناشی از آبسه قبلی یا فعلی مقعد میباشد.

 و برای بیش از 6۰ درصد از بیمارانی که آبسه مقعد دارند پیش میآید.

فیستول : فیستول کانالی است که زیر پوست تشکیل و غدد عفونی مسدود شده را به بخش آبسه شده مقعد متصل میکند. فیستول میتواند با آبسه مقعد یا بدون آبسه مقعد تشکیل و به پوست کفل نزدیک مقعد متصل شود.

آبسه مقعدی چیست؟

آبسه مقعد ، حفره ایست عفونی پر از چرک در کنار مقعد یا رکتوم.

80 درصد آبسه به خاطر عفونت حاد در غدد داخلی مقعد می باشد. بعضی اوقات مدفوع یا مواد خارجی غدد را مسدود و وارد بافت اطراف رکتوم یا مقعد میشوند و پس از تجمع آبسه ایجاد  میکنند

ورود به سایت کلینیک دکتر تهرانی + 0
مخالفم - 0

این نوشته را به اشتراک بگذارید


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت