تجربه اجتماعی رازموفقیت درزندگی

 

 


 

 

برای کسب موفقیت تنها تلاش کافی نیست بلکه آشنایی با قوانین مخصوص و به کارگیری آنها در زندگی می تواند شما را سریعتر به اهداف تان رسانده و باعث موفق شدن شما در هر کاری شود.

 

در این بخش قانون های جهانی موفقیت را باهم مرور خواهیم کرد:

 

1 - قانون انگیزه

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.

 

2 - قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل می کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأثیر می گذارد.

 

3 - قانون تمرکز

هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعاً طالب آن هستید.

 

4 - قانون عادت

حداقل 95 درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است. پس می توانیم عادت هایی را که موفقیت مان را تضمین می کنند در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.

 

5 - قانون انتخاب

زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.

 

6 - قانون تفکر مثبت

برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است. شیوه تفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

 

7 - قانون تغییر

تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

 

8 - قانون کنترل

سلامتی ، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می آید.

 

9 - قانون مسؤولیت

هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید. مسوولیت کامل آن چه که هستید ، آن چه که به دست آورده اید و آن چه که خواهید شد بر عهده خود شماست.

 

10 - قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم. همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

 

11 - قانون خدمت

پاداش هایی را که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنید.

 

12 - قانون علت و معلول

هر چه به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن که تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می خواهید و سپس عمل کنید.

 

13 - قانون ذهن

شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعاً طالب آن هستید.

 

14 - قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

 

15 - قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز تفکر و احساسات درونی شما ، و عملکرد و تجارب بیرونی تان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی ، وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفقیت های شما بازتاب دنیای درونی شماست.

 

16 - قانون باور

هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشید به واقعیت تبدیل می شود. شما آن چه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلاً به عنوان باور انتخاب کرده اید. پس باید باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید و آن ها را از بین ببرید.

 

17 - قانون ارزش ها

نحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه که

ارزش هایی را که واقعاً به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

 

18 - قانون تأثیر تلاش

همه امید ها، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت کوشی است. هر چه بیشتر تلاش کنیم؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد.

 

19 - قانون آمادگی

در هر حوزه ای موفق ترین افراد ، آن هایی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می کنند. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است.

 

20 - قانون حد توانایی

شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست. هر چه بیشتر کار کنیم کارایی بیشتری پیدا می کنیم. اما باید اموری را بر عهده بگیریم که در حد توانمان باشد.

 

21 - قانون تصمیم

مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است. در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم.

 

22 - قانون خلاقیت

ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد . هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.

 

23 - قانون استقامت

معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها، شکست ها و ناامیدی هاست . استقامت ویژگی اساسی موفقیت است . اگر به اندازه کافی استقامت کنیم، طبیعتاً سرانجام موفق خواهیم شد.

 

24 - قانون صداقت

خوشبختی زمانی به سراغ ما می آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم. همواره باید با آن بهترین بهترین ها که در درون مان وجود دارد صادق باشیم.

 

25 - قانون انعطاف پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دست یابی به آن ها انعطاف پذیر باشید. درعصر تحولات سریع و رقابت شدید، انعطاف پذیری از ضروریات است.

 

26 - قانون خوشبختی

کیفیت زندگی ما را احساسمان در هر لحظه تعیین می کند واحساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص می سازد، نه خود وقایع. هرگز برای این که تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست. کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید.

 

27 - قانون تعجیل

ما همواره دوست داریم که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم، به همیت دلیل است که در تمام عرصه های زندگی بی قراریم.

 

28 - قانون فرصت

بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید. پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.

 

29 - قانون خود شکوفائی

شما می توانید هر چه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزید. آن هایی که می آموزند توانا هستند.

 

30 - قانون بخشندگی

هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی که اصلاً انتظار ندارید. شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید .

 

توصیه های مهم:

یکی از بزرگترین تله‌هایی که در جامعه‌ی مدرن وجود دارد، اتوپایلت کردن (هدایت خودکار) سُکان زندگی است؛ یعنی مرده‌ی متحرک بودن و انجام هر کاری که دیگران انجام می‌دهند. بیشتر ما به شدت مشغول واکنش نشان دادن و پاسخ دادن به پیرامون‌مان و چیزهایی که اطراف‌مان روی می‌دهد هستیم. در حالی که باید با توجه به دنیایی که خاص خودمان است دست به عمل بزنیم و مسئول دنیای خود و واقعیت متعلق به خودمان باشیم. ما فراموش می‌کنیم که حواس‌مان به خودمان باشد و اهداف‌مان را از یاد می‌بریم.

 


 

 

 

هشیار باشید

اگر در تصمیم‌های روزمره‌تان آگاه و هشیار باشید، اعمال و رفتارهای مناسب‌تری خواهید داشت که به شما در رسیدن به اهداف‌تان کمک خواهد کرد. در زندگی هدف داشته باشید، بر اساس ارزش‌ها و الویت‌های‌تان دست به عمل بزنید و اجازه ندهید دیگران به شما بگویند چه بکنید یا چطور کاری را انجام دهید.

وقتی شروع می‌کنید به گرفتن تصمیم‌های آگاهانه‌تر، این فکر به سراغ‌تان می‌آید که آیا با این کار به هدف‌تان نزدیک‌تر خواهید شد یا از آن فاصله خواهید گرفت. دلیل کاری که اکنون در حال انجامش هستید چیست؟ چرا این کتاب را می‌خوانید؟ کار دیگری ندارید انجام دهید؟ یا همین سایتی که الان مشغول مطالعه‌اش هستید؛ آیا یک یا چند نکته‌ی مفید برای‌تان دارد تا هوشمندانه آنها را در زندگی‌تان بکار ببرید و جوری شرایط‌‌ تان را بهتر کنید که در مسیر دلخواه‌تان پیش بروید؟

اهداف‌تان چیست؟

– سالم باشید؟ وزن کم کنید؟ اندامی متناسب داشته باشید؟

– به شغل رویایی‌تان دست پیدا کنید؟ خانه‌ی رویایی‌تان را بخرید؟ زندگی رویایی‌تان را داشته باشید؟

– به سرمایه‌ی مشخصی دست پیدا کنید؟ تشکیل خانواده دهید؟ زن یا مرد رویاهای‌تان را ملاقات کنید؟

اگر واقعا می‌خواهید به اهداف‌ و خواسته‌های‌تان برسید و انها را به واقعیت تبدیل‌ کنید، سه کار است که باید هوشیارانه و محسوس انجام‌شان دهید.

۱. اهداف‌ خود را بنویسید.

۲. یک سیستم اعتقادی قدرتمند خلق کنید.

۳. روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید.

 


 

 

 

۱. اهداف‌تان را بنویسید

یک راز موفقیت در زندگی این است که اهداف‌تان را بنویسید. اولین کاری که صبح انجام می‌دهید، تعیین می‌کند که روزتان چگونه قرار است باشد. ذهن‌تان را جوری برنامه‌ریزی کنید که از همان لحظه‌ی بیدارشدن در شرایطی قوی و توانا باشد؛ با این روش، قطعا یک روز عالی و مفید خواهید داشت. حالا چطور می‌توانید چنین شرایطی را برای خودتان ایجاد کنید؟ با نوشتن اهداف‌تان هر روز صبح. وقتی این کار را کردید، دور مهم‌ترین هدف‌تان خط بکشید؛ هدفی که در درازمدت، بیشترین تاثیر را در زندگی‌تان خواهد گذاشت. حالا از خودتان بپرسید: «امروز چه کارهایی می‌توانم انجام دهم که همه چیز را تغییر دهد و من را به این هدفم نزدیک‌تر کند؟» تمام کارها و اقداماتی را که به ذهن‌تان می‌رسد یادداشت کنید، دور دو مورد از مهم‌ترین‌های‌شان را خط بکشید و شروع کنید. تا زمانی که انجام‌‌شان نداده‌اید متوقف نشوید.

این، شیوه‌ای بی‌نهایت موثر و عالی است که همان اول صبح شما را در شرایطی درست و مطلوب قرار می‌دهد. به جای اینکه صبح، سرگردان و خواب‌آلود باشید و نیم ساعت طول بکشد تا بیدار و هشیار شوید، ذهن‌تان را تنظیم می‌کنید تا پربازده و موفق باشد. یک دلیل خوب دیگر برای نوشتن اهداف‌تان این است که با خواندن‌شان احساس خوبی خواهید داشت؛ جوری آنها را بنویسید که انگار همین الان به نتیجه رسیده‌اند. با تکرار هر روزه‌ی این نوشتن و خواندن، خوشفکری و مثبت‌اندیشی شما تضمین خواهد شد و طبق اهداف‌تان عمل خواهید کرد. اهدافی که روی کاغذ نیایند، فقط آرزو هستند و بس! قدرت و نیرویی که در نوشتن اهداف پنهان است شما را به سمت دومین شرط لازم برای موفقیت سوق می‌دهد:

 


 


 

 

۲. باورهای‌تان را قوی کنید

یک رمز موفقیت در زندگی این است که باورهای‌تان را قوی کنید. اگر از افراد موفق بپرسید اولین قاعده‌ی کامیابی‌شان چیست، همه‌شان خواهند گفت: خودشان و کاری که انجام می‌دهند را باور دارند و از ابراز این باور نمی‌ترسند. اگر شما خودتان را قبول نداشته باشید چرا دیگری قبول‌تان داشته باشد؟ وقتی دیگران از شما درباره‌ی اهداف و خواسته‌های‌تان می‌پرسند، از بیان صریح و قاطع آن نهراسید، شاید هم به اهداف بلندتان بخندند و به دیده‌ی تمسخر نگاه‌تان کنند اما شما با تکیه بر باوری که به خودتان دارید نباید اهمیتی به واکنش‌ آنها بدهید. اگر نسبت به خواسته‌های‌تان سُست و نامطمئن باشید، تصمیمات متزلزلی خواهید گرفت که شما را به جایی نمی‌رساند. خلاف جریان پیش بروید و متمایز باشید. گذشته از همه‌ی اینها، چند نفر در دنیای امروز هستند که واقعا زندگی رویایی‌شان را دارند؟ حالا، چند نفر از اینها اگر ازشان بپرسید اهداف‌شان چیست، با جملاتی شبیه «نمی‌دانم» جواب می‌دهند؟ پس با اراده و مصمم باشید و خودتان را باور کنید. مردم بابت اینکه شهامت دارید دنبال رویاهای‌تان بروید به شما احترام خواهند گذاشت.

زمانی داستانی شنیدم که در مورد مرد جوانی بود که در یک فروشگاه محصولات ویدیویی کار می‌کرد. او هر روز دو مجله با خود به محل کارش می‌بُرد: یکی مربوط به کارآفرینی بود و دیگری مجله‌ای بود پُر از تصاویر اتومیبل‌های پرسرعت و گرانقیمت. رئیسش از او پرسید که چرا او هر روز این مجله‌ها را با خود می‌آورد و جواب مرد جوان این بود: «من دارم اتومبیلی را که قرار است بخرم انتخاب می‌کنم.» واکنش رئیس، مانند بیشتر آنهایی بود که ذهنی متوسط دارند: او دارد خودش را خسته می‌کند، او هرگز به چنین اتومبیلی نخواهد رسید و در نهایت مایوس و ناامید خواهد شد.

مدتی بعد، مرد جوان کارش را در آن فروشگاه رها کرد و به دنبال رویایش رفت. چند سال بعد او به همین فروشگاه برگشت تا یک فیلم ویدیویی را به آنجا برگرداند و سوار همان اتومبیلی بود که در آن مجله انتخابش کرده بود. همان کسانی در آنجا کار می‌کردند که این جوان در گذشته با آنها همکار بود. حالا می‌توانید تصور کنید وقتی او را با همان اتومبیلی دیدند که فکر می‌کردند هرگز صاحبش نخواهد شد، چه قیافه‌هایی داشتند؟ همه‌ی اینها با ایجاد یک سیستم فکری و اعتقادی قدرتمند شروع شد.

اولین قدم برای رسیدن به رویاها و خواسته‌ها این است که آنها را باور و تصور کنید. وقتی شما در ذهن‌تان ایمان دارید که هم‌اکنون به اهداف‌تان خواهید رسید، حسی از تحقق و یقین ایجاد می‌شود. این باور و قطعیت شما را به سمت اقدام و عمل پیش می‌برد و وقتی بدانید نتیجه چه خواهد بود، خیلی راحت‌تر می‌توانید اقدامات لازم برای رسیدن به آن نتیجه را انجام دهید.

شما مطمئن هستید بدنی را که دوست دارید خواهید داشت.

شما مطمئن هستید با خانواده‌ای که آرزویش را دارید در خانه‌ی رویایی‌تان زندگی خواهید کرد.

شما مطمئن هستید شغلی که دوست دارید را خواهید داشت و سرمایه‌ای را که باور دارید لایقش هستید به دست خواهید آورد.

اگر تصاویر موفقیت‌های‌تان را مدام در ذهن‌تان تکرار و تجسم کنید، راه‌های عصبی جدیدی در مغزتان ایجاد می‌کنید. ذهن‌تان نمی‌تواند فرق بین واقعیت و چیزی را که صرفا تصوراتی قوی و روشن هستند تشخیص دهد. رویاپردازی کنید و آن را باور داشته باشید، تصور کنید هم اکنون به خواسته‌های‌تان رسیده‌اید. اگر رویای‌تان ملکه‌ی ذهن‌تان شود، مطمئن خواهید شد که تنها نتیجه و پیشامد ممکن همین است و تلاش می‌کنید راه‌هایی را پیدا کنید تا به وقوع بپیوندد.

قدم بعدی که شما را به سمت کامیابی و شادی هدایت می‌کند این است که:

 


 

 

۳. روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید

از خردمندی پرسیدند بهترین سرمایه‌گذاری ممکن که کسی می‌تواند انجام دهد چیست. جوابش کوتاه، ساده و دلنشین بود: «روی خودت سرمایه‌گذاری کن.»

نام این خردمند، وارن بافِت (Warren Buffett) است که موفق‌ترین کارآفرین و سرمایه‌گذار دنیا است و بنا به گزارش فوربز (Forbes)، سرمایه‌ای به ارزش ۵۳.۵ میلیارد دلار دارد. استخدام مربی شخصی، عضویت در باشگاه ورزشی، تهیه‌ی غذاهای سالم، خریدن کتاب و پرداخت‌ هزینه‌های آموزشی ولخرجی نیستند بلکه سرمایه‌گذاری‌اند: سرمایه‌گذاری روی خودتان!

بعضی از کارهایی که می‌توانید برای سرمایه‌گذاری روی خودتان انجام دهید:

به باشگاه بروید و تمرین کنید. تمرین و ورزش باعث ترشح اندروفین شده، به شما احساس فوق‌العاده‌ای می‌دهد و راندمان و میزان انرژی‌تان را بالا می‌برد. اگر زمانی را به ورزش اختصاص بدهید از عهده‌ی انجام کارهای روزانه‌تان بهتر بر خواهید آمد و با چیزهایی که زندگی پیش پای‌تان می‌گذارد بهتر می‌توانید کنار بیایید. چهل و پنج تا پنجاه دقیقه وقت، تمام آن چیزی است که نیاز دارید و بهترین مدت برای ورزش و تمرین نیز همین مقدار است.

وقتی هنگام برگشتن از محل کار برای خرید به فروشگاه می‌روید از خودتان بپرسید: «چه غذاهایی ذهن و بدنم را تغذیه و تقویت می‌کند تا احساس و عملکرد بهتری داشته باشم؟» با پاسخی که به این سوال می‌دهید شرایط عالی بودن را برای خودتان فراهم می‌کنید و هوشمندانه غذاهایی را برمی‌گزینید که توانایی ذهنی و جسمی‌تان را بالا می‌برند و تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

شروع کنید به کتاب خواندن. تقریبا همه کتاب می‌خرند، اما تعداد کمی واقعا آنها را کامل می‌خوانند.

تعداد کمی از افراد کتاب‌هایی را که خریده‌اند می‌خوانند اما تعداد بسیار کمتری چیزی را که خوانده‌اند به خاطر می‌سپارند. فقط خواننده‌ی کتاب نباشید بلکه واقعا مطالعه اش کنید.

دست کم یک ساعت در روز کتاب بخوانید. برایان تریسی (Brian Tracy) سخنران انگیزشی می‌گوید: «یک ساعت مطالعه‌ی روزانه، در عرض سه سال شما را در هر زمینه‌ای که فعالیت دارید، بهترین خواهد کرد؛ در عرض پنج سال تبدیل به یک مرجع ملی خواهید شد و در عرض هفت سال می‌توانید در زمینه‌ی کاری خود یکی از بهترین افراد در دنیا باشید.»

هر ایده‌ای را که به ذهن‌تان می‌رسد یادداشت کنید. هرگز خانه را بدون قلم و کاغذ ترک کنید. معمولا بهترین ایده‌ها در نامناسب‌ترین شرایط به ذهن خطور می‌کنند؛ یادداشت‌شان کنید. فکر نکنید به یادتان خواهد ماند؛ نمی‌ماند! ضمنا یادداشت کردن ایده و فکر به ذهن‌تان اجازه می‌دهد ذخیره‌اش کند و ایده‌های بیشتر و بهتری ارائه دهد.

یک مهارت جدید یاد بگیرید. سعی کنید هر روز یک مهارت جدید یا یک مطلب تازه یاد بگیرید. یک مهارت در روز یعنی ۳۶۵ مهارت جدید در سال. حالا تصور کنید اگر همین امروز شروع کنید، یک سال بعد چطور خواهید بود؟

برای دل خودتان کاری انجام دهید. بله، سختکوشی و پشتکار، عاملی اساسی در موفقیت است، اما دست کم یک بار در ماه، تفریح کنید و کاری هیجان‌انگیز، مفرح و بی‌شائبه انجام دهید که به شما احساس شادابی و سرزندگی بدهد؛ خوش بگذرانید و تفریح کنید.

آخرین قاعده و توصیه‌ای که برای‌تان داریم این است: ادامه دهید و ادامه دهید

گاهی شرایط سخت می‌شود و راه به‌نظر طولانی می‌آید. اما شما باید فقط ادامه دهید و از حرکت نایستید. اهداف‌تان را مرور و یادآوری کنید و تجسم‌شان را فراموش نکنید، ناگهان وضعیت‌تان تغییر خواهد کرد و دوباره در مسیر درست‌تان قرار خواهید گرفت؛ مسیری که شما را به تعالی می‌رساند. از این سه کلید برای خلق سرنوشت و رسیدن به خواسته‌های‌تان استفاده کنید.

فرقی نمی‌کند چند سال دارید، اهل کجایید یا حرفه‌تان چیست؛‌ همه‌ی ما در یک ویژگی مشترکیم: میل به موفقیت.

برترین ها: هر شغلی كه داشته باشید؛ چه طراح لباس باشید، چه كارمند، چه یك فروشنده و چه یك بازیگر یا نوازنده، لحظه‌ای در زندگی شما هست كه در آن به یك راهبرد دقیق و هوشمندانه نیاز دارید تا یك جهش را در كارتان تجربه كنید. ممكن است در كارتان با دیوار بلند «نداشتن انگیزه» روبه‌رو شده باشید یا حتی احساس كنید در حال پسرفت هستید یا اصلا شاید درحال پیمودن یك مسیر اشتباه، شاید باید سراغ یك شغل دیگر بروید، اما چطور؟

آنچه شما به آن احتیاج دارید یك «جهش» است؛ جهشی به سمت موفقیت. ما به شما راه‌هایی را پیشنهاد می‌‌دهیم كه با آن‌ها می‌توانید جهش كنید.

 

راه‌های دیگر را امتحان كنید

وقتی به مانع برخورد كردید، نایستید

اگر دیدید هیچ‌كس به شما كمك نمی‌كند و هیچ اتفاقی مطابق میل شما رخ نمی‌دهد آن وقت این سوال را از خودتان بكنید: آیا راه دیگری برای رسیدن به هدف وجود دارد؟

آماندا هكینگ این راه را امتحان كرده است. او كتاب‌هایی را كه نوشته بود برای بیش از یكصد شركت انتشاراتی فرستاد: «وقتی همه پیشنهاد چاپ كتاب‌های من را رد كردند از خودم پرسیدم آیا راه دیگری برای رسیدن به آرزوهایم وجود دارد؟ آن موقع بود كه به این نتیجه رسیدم كه اگر آرزویی دارم نباید اجازه بدهم دیگران به آرزوی من بگویند؛ نه. برای همین تصمیم گرفتم هر كاری می‌توانم بكنم تا كتاب‌هایم چاپ شوند.» آماندا پس‌انداز خودش، بخشی از پس‌انداز مادرش و وامی را كه از شركتش گرفته بود هزینه كرد تا كتابش را به صورت الكترونیكی چاپ كند و آن را برای فروش در سایت آمازون گذاشت. در روز اول او فقط 5 نسخه را فروخت، در روز دوم هم همین‌طور، با این‌كه قیمت كتاب‌های او بسیار ارزان بود (یك دلار). كتاب اولش تنها چند صد نسخه به فروش رفت اما آماندا ناامید نشد و به كارش ادامه داد. حالا او نویسنده‌ای است كه قرارداد انتشار 4 كتاب آخرش را به مبلغ 2میلیون دلار واگذار كرده و كتاب‌هایش جزو پرفروش‌ترین كتاب‌های این روزها هستند.

 

كمك بگیرید

یكی از دیگران باشید

شما می‌توانید از هر كسی كمك بگیرید. مطمئن باشید هر آدمی در هر شغل و هر جایگاهی می‌تواند به شما كمك كند. در بسیاری از موارد زنان خانه‌دار بهترین راهنمایی‌ها را به دختران شاغل خود می‌كنند و باعث جهش آن‌ها می‌شوند. البته طبیعی است كه بهترین مشاوره‌ها را می‌‌توانید از افرادی بگیرید كه در آن حیطه شغلی تجربه و موفقیت دارند. مطالعه هم می‌تواند یكی از راه‌های كمك‌كننده به شما باشد. شما به راحتی می‌توانید درباره مسائل و مشكلاتی كه دارید و همین‌طور حیطه‌هایی كه دوست دارید در آن‌ها وارد شوید، اطلاعاتی كسب كنید. از طریق اینترنت هم به راحتی می‌توانید افرادی را پیدا كنید كه می‌توانند به شما كمك كنند. اگر دوست دارید فعالیت در یك شغل جدید را امتحان كرده یا در رشته جدیدی تحصیل كنید، بهترین كار این است كه نظرات كسانی را كه در آن شغل یا رشته مشغول فعالیت و تحصیل هستند را بپرسید. هر نظری می‌تواند یك برگ برنده به نفع شما باشد.
 

اهل خطر باش

با ریسك روبه‌رو شوید

شما حتی باید با افراد و خانواده‌تان و كسانی كه ارتباط تنگاتنگی با شما دارند، تصمیماتی را كه می‌گیرید مطرح كنید. اگر قرار است در زندگی شما تغییری صورت بگیرد آن‌ها باید مطلع باشند. باید بدانند تصمیمی كه شما می‌گیرید چقدر روی زندگی شما و روی زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد و این‌كه تصمیم شما با چه ریسك‌ها و خطراتی همراه است، پس از جلب رضایت آن‌ها، شما یك سیستم حمایتی دارید كه می‌تواند به شما بسیار كمك كند. سینتیا وارنر كه حالا مدیر شركت معتبر بیزینس فاندینگ گلوبال است 10 سال قبل زمانی كه در انگلستان یك كارمند معمولی بود با پیشنهاد كار در ایالات‌متحده روبه‌رو شد. شغلی كه درآمدش كمتر بود اما امكان پیشرفت را به او می‌داد. سینتیا سر میز شام مسئله را با همسر و 2 پسر نوجوانش مطرح كرد و نظر آن‌ها را خواست. آن روز را به یاد می‌آورد: «پسر بزرگ‌ترم از من پرسید چرا هیجان‌زده‌ام، گفتم كه پیشنهاد شغل جدید بسیار وسوسه‌ام كرده و واقعا فكر می‌‌كنم اتفاق بزرگی در زندگی‌ام خواهد بود،‌ او هم گفت پس حتما این كار را بكنم، همسرم هم به من گفت اگر من جای تو باشم كاری را می‌كنم كه دلم می‌گوید... این‌طوری با حمایت آن‌ها تصمیم گرفتم و حالا بسیار خوشحالم.» حالا سینتیا مدیر شركتی است كه در آن به كار دعوت شد و در ضمن مدیر شركت سافیر انرژی هم هست كه یكی از بیشترین رشدها را در تاریخ بورس به خود اختصاص داده است.
 

علنی‌اش كنید

برنامه‌تان را اعلام كنید

اگر فقط مشغول برنامه‌ریزی ذهنی باشید و همه برنامه‌ها و طرح‌های‌تان در ذهن‌تان بماند، امكان این وجود دارد كه این طرح‌ها و برنامه‌ها آن‌قدر در ذهن‌تان بماند تا بمیرد. در واقع امكان دارد این برنامه‌ها هیچ‌گاه عملی نشوند. یك راه این است كه برنامه‌ها و طرح‌های‌تان را علنی كنید. لورا اسكلادزینسكی 24 ساله جوان‌ترین دختری است كه در هر 5 قاره جهان در مسابقات رسمی دوی ماراتن شركت كرده است او می‌گوید: «وقتی در یك جمع اعلام می‌كنی كه می‌خواهی در یك مسابقه دوی ماراتن شركت كنی، در واقع یك تعهد ایجاد می‌كنی كه می‌تواند برای شما یك انگیزه قوی باشد. در این مواقع كنار كشیدن و انصراف دادن سخت می‌شود.» لورا می‌گوید كه نخستین‌بار در 13 سالگی بود كه در جمع خانواده‌اش اعلام كرد‌ می‌خواهد در مسابقه ملی دوی 10 مایل شركت كند و نخستین‌باری هم كه تصمیم گرفت در دوی ماراتن كانادا بدود در 17سالگی تصمیمش را در وبلاگش نوشت و تشویق‌ها و حمایت‌های عمومی باعث شد او در تصمیمش جدی‌تر هم شود: «وقتی تصمیم خودت را در جمع اعلام می‌كنی، در واقع اعتمادبه‌نفس خودت را مطرح می‌كنی. حس اعتماد‌به‌نفس یكی از اصلی‌ترین جنبه‌هایی است كه برای موفقیت و پیشرفت به آن نیاز داری.» مطمئن باشید انگیزه‌‌ای كه این‌گونه به دست می‌آورید می‌تواند در یك جهش بزرگ به شما كمك كند.
 

وقتی غریبه‌ها به شما كمك می‌كنند

روی محبت غریبه‌ها حساب كنید

جنیفر كالكین و جنیفر مگان‌دی 2 دانشجوی رشته زمین‌شناسی بودند كه باید دوره تكمیلی تحصیل خود را در مكزیك می‌گذراندند اما آن‌ها هیچ پولی نداشتند. این 2 دوست مشكل خودشان را در وبلاگ‌شان نوشتند و در یك ماه هر كدام از آن‌ها توانست 4870 دلار از كمك‌های افرادی كه حتی یكی از آن‌ها را هم نمی‌شناخت، پس‌انداز كند و به تحصیل خود ادامه ‌دهد. اسكات ویلسون برای اجرایی‌كردن طرحش‌، آی‌پاد مچی كه ساعت و موبایل هم باشد احتیاج به پول زیادی داشت. او مچ‌بندهایی طراحی كرد كه روی آن‌ها نوشته شده بود «به من كمك كنید.» این مچ‌بندها به قیمت آزاد در اینترنت فروخته شدند و ویلسون یك میلیون دلار پول جمع كرد تا طرحش را عملی كند و حالا محصولی كه او طراحی كرده در فروشگاه‌های رسمی برند اپل در سراسر جهان به فروش می‌رسند.

جنی اون‌یانگ هم توانست 35هزار دلار كمك جمع كرده و اولین آلبومش را منتشر كند. ویلسون و یانگ ایده‌های خود را در سایت «كیك‌ استارتر»؛ - سایتی كه برای كمك به طرح‌های خلاقانه طراحی شده- طرح كردند و نتیجه خوبی هم گرفتند. وقتی آن‌ها توانستند، شما هم حتما می‌توانید.

 

برگ‌های برنده‌ای كه دارید

نقاط قوت خودتان را بشناسید

گاهی‌اوقات توانایی‌هایی دارید كه چندان روی آن‌ها حساب نمی‌كنید - مثل دانستن زبان چینی در سطح مكالمه یا آگاهی كامل از مكانیك موتور اتومبیل- اما این مهارت‌ها می‌توانند گاهی حسابی به كار بیایند. كن واتسكا همیشه دوست داشت یك آلبوم موسیقی منتشر كند اما امكان مالی آن را نداشت. كن متولد دمشق در سوریه بود و سال‌ها در آنجا زندگی كرده بود و آشنایی نسبی او با زبان عربی باعث شد به عنوان مترجم یك شركت انگلیسی كاری در شهر ریاض عربستان پیدا كند و با درآمدش در آن كشور، آلبوم خودش را منتشر كند كه با استقبال هم روبه‌رو شد.

گاهی هم شما می‌توانید روی توانایی‌های نزدیكان‌تان هم حساب كنید: هانتر هنی ساكن نیویورك در سفری خیرخواهانه به اوگاندا رفت تا در كمپ آوارگان امدادرسان باشد. در برگشت به نیویورك او به دوستش آناگابریل درباره وضعیت وخیم زنان بیوه‌ای گفت كه همسران‌شان در جنگ كشته شده بودند و فرزندان پسر آن‌ها ربوده می‌شدند تا به عنوان كودك- سرباز در ارتش‌های متخاصم بجنگند. این 2 دوست نمی‌دانستند چطور می‌توانند به این زنان كمك كنند تا این‌كه «آنا» یاد پدرش افتاد، پیتر گابریل آهنگساز و موسیقیدان مشهور. این 2 دوست تصمیم گرفتند با كمك پیتر گابریل و استفاده از ارتباطات او كلیپ‌های موسیقی منتشر كنند كه عواید آن به زنان و كودكان اوگاندایی برسد. آن‌ها با كمك پیتر گابریل و دوستان او به طرح‌شان جامه عمل پوشاندند و توانستند بیش از 250هزار دلار جمع‌آوری كنند كه با آن یك كمپ مجهز مخصوص نگهداری زنان و كودكان بی‌سرپناه در اوگاندا ساخته شد.

 

حرف زدن خیلی مهم است

از قدرت كلمات استفاده كنید

ویكی آبل، وكیل مشهور و مادر 3 فرزند مدرسه‌ای در تورنتوی كانادا شاهد بود كه كودكانش با تكالیف شب مدرسه و امتحانات پیاپی مدرسه مشكل دارند. او تلاش كرد مسئولان مدرسه را متوجه این موضوع كند اما وقتی موفق نشد، تصمیم گرفت از وضعیت 3 فرزندش یك فیلم مستند بسازد. او با كمك همسرش این كار را كرد اما طبیعی بود كه این فیلم را هیچ تهیه‌كننده‌ای در هیچ سینمایی پخش نكند. برای همین آبل فیلمش را در هر كلیسا، مدرسه و دانشگاهی كه امكانش را پیدا كرد به نماش گذاشت. بیشتر كسانی كه فیلم او را می‌دیدند تحت تاثیر قرار می‌گرفتند و درباره آن با بقیه حرف می‌زدند. آبل می‌گوید: «تبلیغات شفاهی باعث شد ما آرام‌آرام در كل كانادا یك سیستم حمایتی از فیلم را داشته باشیم.» در نهایت نسخه جدید و حرفه‌ای‌تر از فیلم به نام «مسابقه‌ای تا ناكجا آباد» تدوین شد كه تاكنون در 17 كشور جهان به نمایش گذاشته شده و بیش از 750 هزار تماشاگر داشته است. آبل می‌گوید: «باورم نمی‌شد كه در دوران تكنولوژی‌های ارتباطاتی هنوز هم حرف‌های دهان‌به‌دهان اینقدر مهم باشند... خوشبختانه حرف‌هایی كه زده شد باعث شد نظام تكالیف شب در مدارس كانادا مورد بررسی دوباره و بازنگری قرار بگیرد.»

 

از مخالفان خودتان تشكر كنید

منتقدان خود را آرام كنید

جاستین سیگل از همان دوران بچگی با دختران دیگر فرق داشت. او عاشق بیسبال بود اما در 13 سالگی مربی تیم مدرسه به او گفت كه نمی‌‌خواهد در تیمش كه همه پسر بودند یك دختر داشته باشد. در 16سالگی در تیم محلی كه در آن بازی می‌كرد، شنید كه هم‌تیمی‌هایش دوست ندارند یك دختر به آن‌ها دستور بدهد. در سال 2007 او تلاش كرد تا به عنوان توپ‌گیر در یك تیم دانشجویی عضویت یابد اما موفق نشد. سال بعد او به عنوان یك سخنران در گردهمایی سالانه مدیران باشگاه‌های بیسبال سخنرانی كرد و گفت: «شما به جز فروش تی‌شرت چه كاری برای جلب دخترها به بیسبال انجام داده‌‌اید؟» یك سال بعد بود كه بالاخره توانست در تیم بروكلین راكس به عنوان دستیار مربی استخدام شود، سپس در سال 2009 به اولین زنی بدل شد كه در یك تیم بیسبال حرفه‌ای به عنوان بازیكن و كمك مربی فعالیت كرده است.‌ او امسال به عنوان تمرین‌دهنده و مربی به تیم كلیولند پیوسته و نامش در كتاب تاریخ بیسبال ثبت شده است. جاستین می‌گوید: «همه مخالف حضور من بودند اما من یكی‌یكی آن‌ها را متقاعد كردم. هر كسی كه مخالف من بود یك چالش را برای من رقم می‌زد تا او را قانع كنم كه می‌توانم، هر چالش جدید یك انرژی دوباره به من می‌داد. حالا توانسته‌ام به رویای كودكی‌ام برسم و باید بگویم از همه مخالفانم كه باعث شده‌اند این اتفاق بیفتد، تشكر می‌كنم.»

 

با صدای بلند فكر كنید

سوال كنید، آن هم با صدای «هوم‌م‌م»

دكتر كاتلین هندریكس، پروفسور روان‌شناسی و متخصص رفتارشناسی انسانی می‌گوید: «خیلی از اختراعات و ابتكارات بشری را افراد سختكوش كه تمام زندگی خود را بر سر یك هدف می‌گذراند، رقم نمی‌زنند. این اختراعات و اكتشافات فقط از ذهن خلاق و كنجكاو كسانی كه دوست داشتند به پاسخ سوالات خودشان برسند، آمده است. خیلی از افراد به قصد تفریح یا لذت بردن از چیزی و كاری اختراع یا اكتشافی داشته‌اند اما همان‌ها هم ذهنی خلاق و پر از سوال داشته‌اند؛ ذهنی كنجكاو كه دقیق كار می‌كرده.» دكتر هندریكس می‌گوید، شما باید برای پویایی و رشد مغزی‌تان حداقل روزی 10 دقیقه آن را تمرین بدهید اما چطور، پیشنهاد دكتر هندریكس این است: «10 دقیقه در روز، در تنهایی در اتاق یا در یك محل خلوت بنشینند و ذهن و فكرتان را از تمام فكرهای معمول‌تان خالی كنید، سپس با صدای بلند فكر كنید، با صدای هوم‌م‌م‌م! اگر این صدا را بگویید و بعد فكرتان را بگویید دیگر خودتان را نقد نمی‌كنید، در ضمن فكرتان هم رها می‌شود مثلا با خودتان بگویید هوم‌م‌م‌م‌م... لگوی این شركت چه معنایی دارد؟ بعد ادامه بدهید هوم‌م‌م‌م، اگر بخواهم خودم شركتی تاسیس كنم چه لگویی برای آن طراحی كنم؟ هوم‌م‌م‌م چطور می‌توانم در اینترنت موفق شوم.» دكتر هندریكس می‌گوید بسیاری از شاگردان او با همین 10 دقیقه تفكر در روز با صدای «هوم‌م‌م» حالا ایده‌های خلاقانه زیادی را اجرا كرده‌ و به موفقیت‌های زیادی رسیده‌اند.+ 2
مخالفم - 0

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت