تجربه اختلال درس خواندن دانش اموزان ابتدایی


 

 

نارساخوانی یکی از اختلال خواندن و رایج ترین (بیش از 80 درصد) ناتوانی یادگیری می باشد. و توسط مردم راحت تر شناخته می شود

و در پژوهش ها و رسانه ها توجه زیادی به آن می شود. ناکامی در خواندن (یا خواندن درست و باسرعت) قابل توجه است و تا حدودی در جامعه امروز یک داغ ننگ می باشد.
اکنون به تعدادی از نارسایی هایی که به مشکلات خواندن منجر می شوند، اشاره می کنیم. با ما همراه باشید در سایت شفاگاه...


1- ضعف در تشخیص دیداری: مثال:دانش آموز درتشخیص حروف مشابه مثل (ب-پ-ت-ث-)(ع-غ)(س-ش)(ک-گ)مشکل دارد.
2- ضعف در تشخیص شنیداری: ضعف در تشخیص کلماتی که تلفظ آنها به هم شبیه است مثل: مار-تار-کار-و...
3- ضعف در ترکیب صداها: دانش آموز نمی تواند حروف را به هم پیوند دهد و کلمه بسازد مثال: ب +ا+د=باد
در این مورد معلم می بایستی بر ترکیب هجاها تاکید کند.
4- ضعف در حافظه: در به خاطر آوردن ترتیب حروف مشکل دارد. مثلا به جای کلمه کبریت می خواند=کربیت.
5- در مهارت های تحلیل کلمه ( بخش وصدا کشی ) مشکل دارد هرچند که ممکن است بخش و صدا کشی در آموزش مورد تاکید زیادی نباشد.
6- مشکل در استفاده از کلما ت دیداری آشنا ( مانند: کلمه هایی که دانش آموز با دیدن آنها بلافاصله می خواند.)
7- مشکل در مهارت های درک لفظی ( دانش آموز در درک کلمه ها ومطالب مشکل دارد) مثلا در درک معانی مختلف کلمه (شیر) مشکل دارد.
8- مشکل در مهارت های خواندن انتقادی :شامل نتیجه گیری، قضاوت کردن در باره متن، عدم تشخیص بین حقیقت وتصور.
9- مشکل در مهارت های درک تحلیلی: مثل :قضاوت نقادانه، استنباء پیش بینی نتایج.


 


راه کار های عملی جهت آماده سازی دانش آموز برای خواندن

1- کلمه ها و سپس جمله هایی به وی گفته شود تا او بلا فاصله و عینا تکرار کند. (تقویت حافظه شنیداری )
2- صداهای مختلفی از قبیل صدای حیوانات باد و غیره را ضبط نمائید و از وی بخواهید تا مثل آنها تقلید کند.
3- جمله های ناقص را بگویید تا وی ادامه آن را به طور مناسب کامل کند.
4- تعداد کلمه ها را به او بگوئید تا صدای مورد نظر را اگر در همان کلمه ها شنید دست بلند کند.
5- تعدادی دستورالعمل را به او بگوئید تا آنها را اجرا نماید. مثال، در را باز کن، بخواب و ...
6- چند کلمه را گوئید و از وی بخواهید تا آنها را برعکس کند.
7- تمریناتی کتبی به او تا آنها را انجام دهد. (در مو رد مفاهیم ریاضی، چپ، راست، بالا، پایین و غیره)
8- تعدادی تصویر در اختیار وی قرار دهید سپس بخواهید تا شکل یا شکل های مورد نظر شما را از بین آنها پیدا کند.
9- تعدادی تصاویر ناقص را در اختیار وی قرار دهید و بخواهید تا آنها را از روی نمونه کامل شده، کامل کند.


 


10- تعدادی شکل را که رویدادی را نشان بدهد به طور نامنظم در اختیارش قرار دهید و بخواهید آنها را بر اساس نظم منطقی، شماره گذاری کند. (اگر به صورت پازل باشد مرتب کند.)
11- تعدادی ماز را در اختیار او قرار دهید تا راه مناسب را نشان دهد. ( هر تمرین برای یک روز )
12- از بین حروف یا کلمه های داده شده مثلا حروف یا کلمه های سمت راست را پیدا کن.)
13- تعدادی کلمه ساده را روی کارت بنویسید و آنها را روی زمین بچینید، سپس بخواهید تا فلان کلمه را پیدا کند.
14- تعدادی شماره را روی کاغذ یا تخته سیاه به طور پراکنده بنویسید و هر بار از دانش آموز بخواهید تا شما ره مورد نظر شما را پیدا کند.
15- چنانچه احساس می کنید دانش آموز در هنگام خواندن سرش گیج می رود یا سوزش چشم دارد همچنین چشمش را نزدیک به کتاب می گیرد، لازم است اورا به چشم پزشک هدایت کنید.
16- چنانچه یک چشم وی تنبل است، چشم سالم و برتراو را تا مدتی ببندید تا از چشم تنبل استفاده کند تا به این وسیله از حالت تنبلی خارج شود.
17- مدادی را جلوی چشمان وی قرار دهید (در فاصله 50 سانتی ) و بخواهید بدون حرکت دادن سر، مسیر حرکت آنرا با چشم تعقیب نماید.
18. چند مثلث و دایره بکشید و از او بخواهید مانند نمونه وبا توجه به حرکت فلش ها یک بار از سمت راست به چپ و بار دیگر از چپ به راست روی هوا با انگشت آن شکل را رسم نمایید.


 

ساختن واژگان را این گونه تمرین کنید. از او بخواهید که هر روز یک کلمه جدید یاد بگیرد و به شما بگوید و درباره معنی کلمه با هم صحبت کنید، برای به دست آوردن معنای کلمه، با فرزندتان به فرهنگ لغت نگاه کنید، و با کلمه مورد نظر جمله بسازید.

 این ناتوانی ناشی از فقدان آموزش کافی به دلیل فقر یا عدم دسترسی به آموزش نمی باشد.


توصیه هایی برای والدین دارای فررندان مبتلا به اختلال خواندن:

شرایط دسترسی به کتاب (در خانه یا کتابخانه عمومی) فراهم شود.
هر روز زمانی را جهت کتاب خواندن به عنوان یک کار تفریحی قرار دهید.
به آن ها فرصت داده شود تا هم به تنهایی بخوانند و هم همراه با یک بزرگ سال
بازی هایی در زمینه ساختن کلمه، قافیه، نام گذاری و غیره انجام شود.
خواندن دانش آموز را بر روی نوار ضبط کنید و سعی کنید فیدبک های مناسب به آن بدهید.
در زمان کتاب خواندن، استراحت های کوتاه قرار دهید تا از سرخوردگی کودک جلوگیری کند.
از تحسین زیاد استفاده کنید.
انتقاد را محدود کنید.


 

معانی متعدد کلمات را با او کار کنید.
بر شکل صدا، مترادف ها و هم صداها، تمرکز کنید و آن ها را عینی سازید.
قواعد زبان را آموزش دهید. به عنوان مثال، قوانین هجی کردن، قوانین متضاد و غیره.
به کودک تان متن های متناسب با سن خودش را بدهید تا بخواند و بر این امر نظارت کنید.
او را به خواندن همان کلمات در متن های متفاوت، ترغیب کنید تا سرعت و دانش او نسبت به کلمات افزایش یابد.
زمانی را برای تمرین روان خوانی قرار دهید تا همان کلمات قبلی را تکرار کند.
بررسی کنید که یا معلم فرزند شما، آموزش مناسب جهت خواندن را گذرانده است یا نیاز است تا مربی دیگری به فرزند شما آموزش خواندن در رابطه با نارساخوانی را بدهد.


در خواندن متن با فرزند خود این موارد را انجام دهید: بازخوانی بلند با او، مدل سازی، عبارت بندی و هنگ (زیر و بمی صدا)
به او اجازه دهید، هرچه دوست دارد بخواند.
صبور و مثبت نگر باشید.
آشنایی با مراحل رشد دانش آموز، باعث می شود تا تأخیرهای رشدی به موقع شناسایی شود.
به یاد داشته باشید که همیشه پاسخ سریع و روشن در روند بهبود دانش آموز دریافت نمی کنید. بهبود مشکلات دانش آموز به زمان و تمرین نیاز دارد.
کتاب ها را روی نوار ضبط کرده و فرزندتان در ماشین آن ها را گوش کند، این مسأله یک تجربه مثبت برای او ایجاد می کند.


در حالی که یک عبارت کوتاه به او می دهید تا بخواند، زمان صرف شده را یادداشت کنید تا در دفعات بعدی، سعی کند متن را روان تر و در مدت زمان کوتاه تر بخواند. این کار برای فرزندان لذت بخش است که می بینند چگونه مدت زمان خواندن متن کوتاه تر می شود.
ساختن واژگان را این گونه تمرین کنید. از او بخواهید که هر روز یک کلمه جدید یاد بگیرد و به شما بگوید و درباره معنی کلمه با هم صحبت کنید، برای به دست آوردن معنای کلمه، با فرزندتان به فرهنگ لغت نگاه کنید، و با کلمه مورد نظر جمله بسازید.
یک بازی در مورد ساختن کلمه این است که هر یک از شما (والدین و فرزند) کلمه جدید را حداقل دو بار در روز در یک جمله به کار ببرید. سپس دوباره در آن هفته یک کلمه جدید به دیوار بزنید و با اضافه کردن آن در لیست کلماتی که کودک خواندن آن را یاد گرفته است، باعث می شود که فرزندتان با دیدن لیست، تشویق و تقویت شود.


از کامپیوتر و از جمله برنامه های کاربردی، بازی های آموزشی، و وب سایت ها دارای بازی های یادگیری استفاده کنید.
به فرزندتان تصویری را نشان دهید که شامل چندین شی باشد. سپس تصویر را مخفی کنید و از او در مورد اشیاء و تصاویر داخل تصویر اصلی سوال کنید. بدین ترتیب حافظه دیداری افزایش می یابد.
متنی را که دارای اشتباهات جزئی است به او داده و از او بخواهید، اشتباهات را پیدا کرده و اصلاح کند.
مخلوط دانه های ریز مثل برنج و گندم را به او بدهید تا جدا کند.
از او بخواهید کلماتی که به صورت نجوا به آرامی بیان می کنید را تشخیص دهد.
حروف ابتدا و انتهای کلمات بیان شده را تشخیص دهید.


در حالی که پشت او به شماست، صدایی تولید کنید تا جهت آن را تشخیص دهد.
مواردی را در قوطی های جفتی بریزید و تکان دهید تا صدای آن را شنیده و صداهای مشابه را انتخاب کند.
تصاویری از 2 عدد تا 6 عدد را به او نشان دهید و بعد از 3 الی 5 ثانیه از او بخواهید به ترتیب آن ها را بیان کند.
تمرین فوق را با اعداد، حروف، کلمات و اشیاء انجام دهید.
اشعار و سرودها را در کلاس و خانه حفظ کنید.
با استفاده از چند کلمه داستان بسازید.
در مورد آن چه می خواند، یک تصویر رسم کرده یا چند خط بنویسید.
به او اجازه دهید تا در مورد مطالب خوانده شده، سوال کند.
فرزندتان را به خواندن همه چیز تشویق کنید از جمله: برچسب ها، تابلو مغازه ها، مجلات، خواندن بروشورها و دستورالعمل ها، بیلبوردها
به فرزندتان اجازه دهید که در فروشگاه به دنبال لیست غذایی نوشته شده بگردد و چیزهای مورد نیاز را در روزنامه پیدا کند.+ 0
مخالفم - 0

این نوشته را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید


 

 

© تمامی حقوق این سایت برای شفاگاه محفوظ است.

بانک تجربه مفید - آدرس درمانگاه و مطب - گیاهان دارویی 

طراحی وب سایت